2015 Honda Civic Sedan

$19,354
VIN: 19XFB2F56FE025102

Year: 2015
Make: Honda
Model: Civic Sedan
Price: $19,354
Mileage: 7
Transmission: CVT
Drive Train: CVT
Dealer: Germain Honda of Ann Arbor (Ann Arbor, MI)       View dealer vehicles